Bonjour, Hallo,

Merci pour votre intérêt. Quelques secondes vous suffiront pour compléter ce formulaire et vous inscrire pour recevoir des informations de ma part.
Bedankt voor uw belangstelling. Het duurt slechts enkele seconden om dit formulier in te vullen en u in te schrijven om informatie van mij te ontvangen.

Bien à vous,
Met vriendelijke groeten,
Bernard Clerfayt,
Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale
Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
* indications requises